Arch Linux, jednostavna, lagana distribucija

Dobrodošli na web stranicu Arch Linux RS, korisnika lagane i fleksibilne Linux® distribucije koja pokušava da ostane jednostavna (Keep It Simple).

Trenutno raspolažemo sa paketima koji su optimizovani za i686 i x86_64 arhitekturu. Arch korisnička riznica sadrži skripte korisnika pomoću kojih možete automatizovano kreirati pakete koji se ne nalaze u zvaničnim riznicama.

Arch Linux odlikuje razvoj po sistemu kotrljajućeg razvoja (rolling release) i jednostavno upravljanje paketima pomoću pacman upravljača paketa.

Pridružite nam se na našem forumu i #archlinux-rs IRC Freenode kanalu kako bi ste dobili podršku prilikom instalacije i svakodnevne upotrebe ove distribucije.

Najnovije vesti (više)

RSS Feed

xorg-server 1.17.1 je sada dostupan

2015-02-15

Nova verzija dolazi sa sledećim izmenama:

1. xf86-video-modesetting se sada nalazi unutar xorg-server paketa

2. Ovi paketi su prevaziđeni i pomeraju se u AUR, a neki su zamenjeni modesetting drajverom: xf86-video-ast, xf86-video-cirrus, xf86-video-geode, xf86-video-mga, xf86-video-sisimedia, xf86-video-v4l

Tranzicija KDE softvera na KDE framework i Qt5

2015-01-26

KDE Software Collection je ažuriran na KDE Applications 4.12

KDE razvojni tim je počeo sa portovanjem njihovog softvera na KDE Frameworks i Qt5. Za listu softvera koji je portovan pogledajte ovu najavu.

Kada se KDE Frameworks port KDE aplikacija potvrdi stabilnim, biće izdat zajedno sa KDE Applications, a razvoj i ispravka grešaka se više neće primenjivati na Qt/KDE4 verziju. Ovo u osnovi znači da, kako se aplikacije budu portovale i izdavale, tako će se i uključivati u naše repozitorijume. U isto vreme, uklanjaju se KDE modul prefiksi.

Promene u pakovanju lirc 0.9.2 paketa

2015-01-20

Radi usklađivanja naziva sa "upstream" razvojnim timom, naziv lirc-utils paketa je promenjen u lirc. wpc8769l kernel moduli su uklonjeni i mogu se preuzeti instalacijom lirc-wpc8769l iz AUR-a.

0.9.2 je veliko izdanje i sa njim dolazi nekoliko promena poput uklanjanja irexec.service systemd jedinice. Izmenite i kopirajte template /usr/share/lirc/contrib/irexec.service ukoliko želite da nastavite sa korišćenjem ovog servisa.

Promene u ca-certificates paketu

2014-12-11

Upravljanje lokalnim CA sertifikatima je promenjeno. Ako ste lokalno dodali bilo koji sertifikat, uradite sledeće:

1. Pomerite /usr/local/share/ca-certificates/*.crt u /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/

2. Ponovite postupak za sve ručno dodate /etc/ssl/certs/*.pem fajlove i promenite im ekstenziju u *.crt

3. Umesto update-ca-certificates, pokrenite trust extract-compat

Pogledajte man 8 update-ca-trust i trust --help.

GnuPG-2.1 i pacman ključevi

2014-12-08

Pacman ključevi su portovani na nov format ažuriranjem GnuPG-a na verziju 2.1, ali je proces onemogućio lokalni master ključ da potpisuje druge ključeve. Ovo može predstavljati problem samo ako planirate da ručno prilagođavate vaše pacman ključeve. U svakom slučaju preporučujemo svim korisnicima da generišu nove ključeve.

Preporučujemo i instalaciju haveged servisa koji generiše entropiju neophodnu za ubrzavanje operacija kriptografskih programa kao što je gnupg (što uključuje i generisanje novih ključeva).

Da bi obavili sve navedeno pokrenite kao root:

pacman -Syu haveged

systemctl start haveged

systemctl enable haveged ...

Promena u ažuriranju mikrokoda za Intel procesore

2014-10-23

Mikrokod na Intelovim procesorima se više ne ažurira automatski, već se učitava rano tokom boot procesa. Ovo zahteva rekonfiguraciju bootloader softvera, u osnovi, dodavanjem intel-ucode.img datoteke u initrd liniji. Više detalja možete pronaći na sledećoj wiki stranici

Java korisnici: Neophodna je ručna intervencija pre ažuriranja

2014-10-12

Da bi se zaobišao problem sa konfliktom datoteka, ručna intervencija je neophodna samo u slučaju ako je java-common paket instaliran. To možete proveriti sa sledećom komandom:

$ pacman -Q java-common

java-common ...

Ukoliko je to slučaj, pokrenite sledeće komande PRE ažuriranja:

# archlinux-java unset

# pacman -Sydd --asdeps java-runtime-common

:: java-runtime-common and java-common are in conflict. Remove java-common? [y/N] y

# archlinux-java fix

Nakon toga možete nastaviti sa ažuriranjem:

$ pacman -Su

Novi java-runtime-common paket ne koristi, niti podržava JAVA_HOME kao prethodni java-common paket. Pogledajte Java Wiki za detalje.

nvidia-340xx i nvidia

2014-10-05

Kako je nVIDIA prestala da podržava G8x, G9x i GT2xx GPU-ove od 343.22 izdanja, kreiran je set nvidia-340.xx paketa sa podrškom za ove starije grafičke jedinice. nVIDIA tvrdi da će 340.xx biti podržan do kraja 2019. godine.

Korisnici starijih grafičkih kartica bi trebalo da predju na nvidia-340.xx. nvidia-343.22 i nvidia-340.46 paketi će biti u testing riznici par dana.

Mesa je ažurirana na verziju 10.3.0

2014-08-21

Mesa 10.3.0 je sada dostupna sa sledećim izmenama u paketima:

- Kako je mesa megadrajver dostupan, odvojeni dri drajveri više nemaju smisla, pa su svi mesa drajveri sada zapakovani u mesa-dri paket

- VDPAU drajveri su sada u mesa-vdpau paketu

Reorganizacija Vim paketa

2014-08-21

Vim grupa paketa je reorganizovana da bi efikasnije pružala napredne mogućnosti, a i da bi se razdvojile CLI i GUI verzije. Novi paketi su:

- vim-minimal: identičan sa prethodnim paketom

- vim: uključuje sve mogućnosti gvim-a uključujući python, lua i ruby prevodioce, bez GTK/X podrške

- vim-python3: važi sve gore navedeno ali za gvim-python3

- gvim: nema promena

- gvim-python3: nema promena

- vim-runtime: nema promena

xorg-server 1.16 je dostupan

2014-07-29

Nova verzija donosi sledece promene:

- X je sada moguće pokrenuti sa korisničkim privilegijama, uz pomoć systemd-logind. Ovo takođe znači da X instanca mora biti pokrenuta iz virtualnog terminala u kome ste se prijavili kao korisnik. Redirekcija stderr izlaza sprečava pokretanje X-a sa korisničkim privilegijama. Stari način pokretanja (sa root privilegijama) se može omogućiti kroz Xorg.wrap konfiguracioni fajl. Ako pokrećete X pomoću upravljača prijavljivanja (gdm, kdm, lightdm...), nećete biti u mogućnosti da koristite X bez root privilegija (za sada).

- Podrazumevani konfiguracioni fajlovi se sada nalaze u /usr/share/X11/xorg.conf.d, ali sva lokalna podešavanja se i dalje nalaze u /etc/X11/xorg.conf.d/ direktorijumu. Obratite pažnju na 10-evdev.conf i 10-quirks.conf u /etc/X11/xorg.conf.d/, pošto tokom ažuriranja na novu verziju je moguća promena extenzije ovih datoteka na .pacsave, što bi moglo uticati na validnost vaše konfiguracije. Ukoliko se ovo desi, samo obrišite ekstenziju .pacsave

- Bolje 2D iscrtavanje ekrana uz pomoć glamor biblioteke, koja menja glamor-egl paket

- Novi xorg-server-xwayland paket koji omogućava pokretanje X aplikacija unutar Wayland sesije

- xf86-video-intel paket, za sada, ne pruža podršku za dri3 zbog višestrukih programskih grešaka tokom iscrtavanja ekrana

MariaDB 10.0 ulazi u [extra] riznicu

2014-07-12

Novo izdanje MariaDB će uskoro biti premešteno u [extra] riznicu. Promena u šemi revizija je napravljena da bi se jasno razlikovale ponuđene funkcionalnosti od MySQL 5.6. Od sada, neće biti moguća lagana migracija između raznih MySQL implementacija koje su dostupne u oficijalnim riznicama.

Zbog velikih promena u MariaDB 10.0, preporučljivo je (iako nije neophodno) uraditi eksport tabela pre ažuriranja i učitavanje eksporta nakon toga. Nakon ažuriranja na novu verziju ne zaboravite da restartujete mysqld.service i pokrenete mysql_upgrade da bi proverili bazu podataka zbog mogućih grešaka.

TokuDB pokretač skladišta podataka je onemogućen zbog grešaka prilikom kompajliranja.

Za detaljne informacije o promenama i neophodnim koracima prilikom ažuriranja, molimo da upotrebite MariaDB bazu znanja i MySQL referentno uputstvo.

Perl je ažuriran na verziju 5.20

2014-06-04

Perl 5.20, kao i svaka nova Perl verzija, zahteva da svi moduli, koji nisu napisani u čistom perl kodu, budu rekompajlirani. To je urađeno za sve pakete u našim riznicama.

Zadnjih nekoliko verzija je izbacivalo grešku prilikom učitavanja modula koji su kompajlirani sa prethodnim verzijama, a 5.20 ih učitava, ali izbacuje SEGFAULT. Proverite da li ste rekompajlirali sve ručno instalirane CPAN module i binarne datoteke koje linkuju ka libperl.so biblioteci.

Upravljanje Haskell paketima od GHC 7.8.2

2014-05-04

Promene koje dolaze sa novom verzijom uključuje pomeranje svih paketa koji nisu ghc i cabal-install u [community] riznicu. Ovo će omogućiti bolju podršku za osnovne haskell biblioteke pošto ih vlasnik ne koristi usled cabal-install paketa

Opcije prilikom upravljanja Haskell paketima su:

1. Korišćenje cabal-install za instalaciju haskell paketa omogućava korisniku da pristupi svakom haskell paketu u hackage riznici. Problem se ogleda u tome što se sada koriste paketi kojim se ne upravlja preko pacman upravljača. Ovo je uglavnom najbolja opcija ako razvijate haskell aplikacije, zbog novog "sandboxing" pristupa koje je uvedeno sa cabal-install 1.18 verzijom.

2. Korišćenje pacman upravljača za instalaciju haskell paketa. Ova opcija omogućava korisniku da ima pristup maloj podgrupi haskell paketa koji provereno rade sa Arch Linux distribucijom i oni mogu zadovoljiti korisnike koji ne razvijaju haskell aplikacije.

3. Korišćenje Arch Haskell riznice koja nije zvanično podržana. Više informacija na ovoj strani

screen-4.2.1 takođe gubi mogućnost kačenja starijih instanci

2014-04-29

Uzvodna poboljšanja screen-4.2.1 programa ponovo uzrokuju da instance kreirane sa screen-4.2.0 ili starijim izdanjima neće moći da se prikače. Ažurirajte na screen-4.2.1-2 samo kada starije instance nisu više neophodne. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.

screen-4.2.0 gubi mogućnost kačenja starijih instanci

2014-04-20

Korisnici screen programa neće moći da prikače starije instance posle ažuriranja na verziju 4.2.0; razlozi se ogledaju u mnogo internih promena unutar samog koda od strane razvojnog tima i prebacivanje komunikacije sa označenih cevi ("named pipes") na priključke ("sockets"). Molimo vas da osigurate da, pre ažuriranja, vaše trenutne instance screen programa više nisu potrebne.

/etc/sysctl.conf je prevaziđen

2014-01-14

Systemd od verzije 207 neće primenjivati podešavanja unutar /etc/sysctl.conf datoteke, primenjivaće se samo one iz /etc/sysctl.d/* direktorijuma. Budući da su podešavanja unutar /etc/sysctl.conf datoteke iz procps-ng paketa već podrazumevana u kernelu, odlučeno je da se ova datoteka označi kao prevaziđena.

Nakon ažuriranja na procps-ng-3.3.8-3, bićete upozoreni da sva podešavanja koja ste ručno uneli u /etc/sysctl.conf datoteci premestite unutar /etc/sysctl.d direktorijuma. Najlakši način za ovo je da pokrenete:

pacman -Syu

mv /etc/sysctl.conf.pacsave /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf

Ako niste menjali podešavanja unutar /etc/sysctl.conf datoteke, nema potrebe za korisničkom intervencijom prilikom ažuriranja ovog paketa.

PHP 5.5 je dostupan u [extra] repozitorijumu

2013-08-25

PHP 5.5 je dostupan u [extra] repozitorijumu. Vodič za migraciju pruža informacije o promenama u odnosu na verziju 5.4; detaljnu listu sa svim promenama možete pogledati ovde.

APC paket će biti zamenjen sa APCu. APCu pruža mogućnost keširanja samo korisničkih podataka. Za keširanje opcode-a koristite novu opcache ekstenziju. Kao alternativu u riznicama možete preuzeti razvojnu verziju XCache-a koja omogućava keširanje i korisinčkih i opcode podataka.

Većina aplikacija će funkcionisati bez ikakvih izmena, ali obratite pažnju na upozorenja o zastarelosti funkcija koje mogu napuniti vaše log datoteke.

TeXLive 2013 ažuriranje može zahtevati intervenciju korisnika

2013-07-17

TeXLive 2013 paketi će uskoro biti dostupni u [extra] riznici: korisnici koji ažuriraju TeXLive 2012 paket će se najverovatnije susreti sa sledećom porukom o grešci kada pokušaju da koriste TeX alate kao što su latex, xelatex, luatex:

(Fatal format file error; I'm stymied)

Ovu situaciju možete prepoznati po konzolnom izlazu pacman alata tokom ažuriranja:

>>>> texlive: recreating all formats...

/usr/bin/fmtutil: line 395: /usr/share/texmf/texconfig/tcfmgr: No such file or directory

fmtutil: config file `fmtutil.cnf' not found.

done.

Da bi rešili problem, najjednostavnije rešenje, ako niste menjali datoteke u /etc/texmf, je da konfiguracione datoteke sa .pacnew ekstenzijom koje je kreirao pacman prilikom ažuriranja kopirate preko postojećih (pacdiff alat možete iskoristiti za tu namenu).

Posle kopiranja konfiguracionih datoteka pokrenite sledeću komandu:

fmtutil-sys --all > /dev/null

Ova komanda ne bi trebalo da vrati bilo kakvu poruku o grešci, ako se to dogodi otvorite prijavu o grešci na Arch Linux BugTracker

Uklanjanjem postojećeg TeXLive 2012 paketa pre ažuriranja i potom naknadnom instalacijom TeXLive 2013 paketa možete zaobići ovaj problem

Premeštanje binarnih datoteka u /usr/bin zahteva ručnu intervenciju prilikom ažuriranja

2013-06-03

Tokom vašeg sledećeg ažuriranja dobićete poruku o grešci poput:

error: failed to commit transaction (conflicting files)

filesystem: /bin exists in filesystem

Ovo ažuriranje spaja sve binarne datoteke u objedinjeni /usr/bin direktorijum. Ovaj korak će ukloniti nelogičnost koja nije imala značaja na Arch sistemima i uprostiće održavanje paketa od strane razvojnog tima. Pogledajte ovu diskusiju za bolje objašnjenje koje stoji iza ovog rezona.

Sledeće uputstvo će osigurati pravilno ažuriranje:

1) Prepravite sve pakete koji nisu oficijalni, a koji imaju datoteke u /bin, /sbin ili /usr/sbin tako da te iste datoteke premeste u /usr/bin. Listu paketa koji nisu u repoima, a koji sadrže takve datoteke možete dobiti komandom:

$ pacman -Qqo /bin /sbin /usr/sbin | pacman -Qm

Takođe proverite sve pakete iz riznica koje nisu oficijalne sa:

$ paclist <repo> | awk ' { print $1 } ' | pacman -Ql - | grep ' /s\?bin/\| /usr/sbin/'

2) Proverite da svi paketi koji su u IgnorePkg ili IgnoreGroup u pacman.conf nemaju datoteke u /bin, /sbin, ili /usr/sbin. Modifikujte ih po potrebi.

3) Ako imate datoteke u /bin, /sbin ili /usr/sbin koji ne pripadaju ni jednom paketu, morate ih premestiti. Listu tih datoteka možete dobiti komandom:

$ find /bin /sbin /usr/sbin -exec pacman -Qo -- {} + >/dev/null

4) Osigurajte da su sve particije montirane ukoliko koristite autofs. One možda neće biti automatski montirane kada budu zatrebale posle ovog ažuriranja.

5) Ažurirajte svoj sistem.

Pre ažuriranja, otvorite drugi terminal sa root privilegijama u slučaju nepredviđenih situacija, posebno ukoliko ažuriranje obavljate preko ssh protokola.

# pacman -Syu --ignore filesystem,bash

# pacman -S bash

# pacman -Su

netctl se sada nalazi u [core] riznici

10.04.2013

Upoznajte netctl: mrežni komandni linijski interfejs (CLI) sa podrškom za profile, koji koristi systemd. U bliskoj budućnosti, stari netcfg će biti uklonjen iz [core] riznice. Svako ko ga koristi se moli da migrira na netctl. Migracija se ogleda u ručnom procesu tokom kojeg možda nećete imati izlaz na Internet, pa zato pripazite i pročitajte man stranice (netctl(1), netctl.profile(5) i netctl.special(7)).

netctl je dizajniran tako da će pristalice systemd-a ceniti to što je podrazumevan, a korisnicima netcfg alata će biti poznat njegov sistem datoteka za profile. Sa netctl CLI se isporučuje asistent za bežično povezivanje baziran na ncurses skupu biblioteka pod nazivom wifi-menu.

U toku instalacije netctl, netcfg će biti uklonjen, ali omogućeni systemd servisi će ostati aktivni dok se ručno ne isključe. Na wiki stranama možete pronaći više informacija o migraciji sa netcfg-a.

MariaDB menja MySQL u riznicama

08.04.2013

MariaDB je sada naša podrazumevana implementacija MySQL-a. Unapređenje na MariaDB bi trebalo da prođe bezbolno uz minimum truda. Ipak, usled zabrinutosti oko kompatibilnosti, unapređenje nece biti automatsko.

Preporučeno je da svi korisnici izvrše unapređenje. MySQL će biti premešten u AUR u toku meseca. Korisnici koji žele da pređu na MariaDB moraju instalirati mariadb, libmariadbclient ili mariadb-clients i izvršiti mysql_upgrade da bi obavili migraciju na svojim sistemima.

Primer unapređenja sa MySQL na MariaDB:

# systemctl stop mysqld

# pacman -S mariadb libmariadbclient mariadb-clients

# systemctl start mysqld

# mysql_upgrade -p